Mål har en stor indflydelse på de resultater du skaber. Mål skaber retning og gør det lettere at prioritere. Jeg har efterhånden arbejdet en del med mål og ja, der er nogle generelle ting, som er gode at huske. Mål skal være:

 • personlige
 • skrevet ned
 • smart (specifik, målbart, attraktivt, realistisk og tidsbestemt)
 • synlige for dig
 • udfordrende

Jeg har dog konstateret, at disse ting alene ikke er afgørende for succes. Ofte oplever jeg, at personer på trods af ovenstående opgiver deres mål ret hurtigt. Allerede ca. 4-6 uger henne. Hvorfor sker det?

Min oplevelse er, at det sjældent er målet, den er galt med, men ofte er det planen eller de handlinger, som du har tænkt, at du skal gøre, som ikke slår til. En af årsagerne til at det sker er, at du har mere fokus på slutresultatet frem for, hvordan du skal komme derhen.

Hvorfor procesorienterede mål er bedre end resultatorienterede mål

Uanset om du skal nå dit salgsmål, tabe dig, begynde at træne eller blive bedre til at kommunikere, så har du større chance for at lykkes, når du sætter fokus på processen frem for slutresultatet. Det betyder ikke, at du ikke skal kende dit slutresultat, men du skal ikke give slutresultatet det altovervejende fokus.

For at nå dit salgsmål skal du f.eks. sætte fokus på, hvor mange salgsmøder du vil have hver måned, hvor meget tid du bruger på salg hver uge, hvor mange personer du vil kontakte hver uge osv. Dette er processen til at nå dit mål, og det er den, du skal give størst fokus.

Årsagen til at fokus på processen er bedre, er bl.a. at du skaber momentum hver gang du lykkes med dine konkrete handlinger. Disse mange små succeser er med til at fastholde din motivation og din integritet ift. målet. Det vil sige, når du

 • opnår det ønskede antal møder
 • bruger den aftalte tid på salg
 • kontakter det antal personer, du ville.

Hver gang du gør de ting, du har besluttet, så gør du det lettere at gøre dem igen.

Ulempen ved resultatorienterede mål er, at der er mange veje til målet. Fordi du ikke har besluttet en vej og taget stilling til processen, så kommer du ofte til at tage stilling til, om du nu også er på rette vej. Denne løbende stillingtagen koster dig negativ energi, og selv om det faktisk går godt, så er det langt fra sikkert, at du mærker det sådan.

Skab en holdbar proces

Kæden er ikke stærkere end det svageste led, og selvom du sætter fokus på processen kan det stadig gå galt. Årsagen til det er oftest, at du er alt for optimistisk med, hvad du kan nå.

Når du sætter mål og definerer processen, så er det derfor vigtigt, at du skal kunne klare dine forpligtelser under pres. I din planlægning skal du derfor tage hensyn til, at du er for optimistisk omkring tid.

Jeg anbefaler, at du tager udgangspunkt i dit worst-case scenarie frem for best-case scenarie. Det betyder som tommelfingerregel, at du skal regne med at bruge dobbelt så meget tid, som du regner med, når du planlægger processen. Ja, konsekvensen af det er, at du ikke kan nå så mange mål, men min pointe er, at det kan du ikke alligvel. Men når du planlægger ordentligt, sætter du dig op til succes frem for fiasko. Og vi ved begge, hvad du får mest energi af på den lange bane 🙂

Du skal altså undgå fælden, hvor det kan være let nok at sætte mål, når du er rolig og har overblik. Din hverdag er ofte meget anderledes, og det er nu engang i hverdagen, hvor du skal lykkes med dine forpligtelser.

Skab gode forpligtelser

I bund og grund handler målsætningsprocessen om at skabe forpligtelser, som du kan klare i din hverdag og med det mindst mulige forbrug af din begrænsede energi.

Det er derfor ikke nok at beskrive de vigtigste handlinger for at lykkes med processen og sørge for, at du har tidsestimeret korrekt. Du skal også kunne mærke og tage ejerskab for målet. Derfor er det vigtigt, at du for hvert mål har et positivt stærkt personligt ønske/vision, som giver mening. Du skal altså kende dit hvorfor.

Du skal også være opmærksom på omkostningerne, inden du beslutter dig. Tid, penge, usikkerhed, utilpashed m.m. Du skal vurdere disse omkostninger ift. dine andre forpligtelser og resultaterne heraf. Forstil dig konsekvensen af dine beslutninger inden de sker. Mange starter ud med at tro, at de kan nå det hele, men det kan de ikke og igen skaber det frustration og skuffelse, som tager energi. Energi du i stedet kunne bruge på at udføre de forpligtelser, som du har sat dig for.

Sidst skal du træffe en beslutning om at handle på dine forpligtelser og ikke dine følelser. Når du har sat dig for at lave den konkrete handling mellem kl. 9 og 11, så gør du det uanset, hvordan du har det. Jeg garanterer, at du aldrig vil fortryde det, når du har lavet opgaven. Misforstå mig ikke. Jeg siger ikke, at du skal gemme din følelser helt væk. Jeg siger bare, at du ikke skal handle på dem, når du skal i gang med en handling, som du allerede har truffet beslutning om, at du skal gøre.

Husk de 5 trin til forandring

For mange mål gælder det også, at du skal igennem en forandring. I bogen The 12 Week Year af Brian P. Moran og Michael Lennington, beskriver forfatterne disse 5 trin. Jeg synes, at du skal have bevidsthed om disse trin, så du kan vurdere, hvor du er i forløbet. Denne bevidsthed vil hjælpe dig til at komme igennem forandringerne. Du kan have en nok så god proces planlagt, men det betyder ikke, at du kan springe disse trin over. Skal du lære noget nyt, så skal du forvente at gennemgå disse 5 trin:

1. U-informeret optimisme:

 • Du kan se alle fordelene men ingen af omkostningerne
 • Denne fase er ofte kortvarig

2. Informeret pessimisme:

 • Et negativt følelsesmæssigt stadie
 • Fordele er ikke så tydelige, men omkostningerne er
 • Du begynder at lede efter årsager til at forlade indsatsen

3. Fortvivlelsens dal:

 • Hele omkostningen føles her. Hvor er fordelene?
 • Du tænker: Stop denne pinsel og gør som jeg plejer
 • Stop her = du vender tilbage til Uinformeret optimisme
 • Her skal du bruge din stærke vision for at komme igennem

4. Informeret optimisme:

 • Du er tilbage i det positive stadie
 • Du begynder at mærke fordelene og dine tanker/mindset begynder at ændre sig
 • Fortsæt med fokus og vedholdenhed for at komme videre

5. Succes og opfyldelse:

 • Her oplever du fordelene til fulde og handlingerne føles nu som en vane
 • Du mærker din kompetence og kan gå videre til næste projekt

Lykkes med dine mål

Hvis du gør som du plejer, så får du de resultater du plejer. Har du ikke lykkes med dine mål tidligere så vurder, hvor i processen det er gået galt.

Det er ikke let at skabe mål, som du kan lykkes med, og det er nok den afgørende årsag til, at kun omkring 20% når det, de sætter sig for. På den anden side er det at lykkes noget, der giver langvarig tilfredshed og glæde. Noget du kan bygge videre på.

Har du brændt dig nogle gange og undgår at lave mål, så prøv en gang til. Bruger du ovenstående råd, er du godt på vej.

© MERE TID – Fordi du kun kan bruge tiden én gang

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Dataloven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er nødvendige for at sikre funktionen på hjemmesiden. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke. Dette websted bruger forskellige typer af cookies fra Google analytics. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter, betragtes dette som din accept.

Luk