Sparekassen Sjælland

Her kan du læse om vores samarbejde med Sparekassen Sjælland, hvor vi indtil nu har trænet over 60 personer. Se bl.a. videointerview med HR direktør Bettina Krohn under 2016 evalueringerne.

Sparekassen Sjælland 2017

Fra maj til december 2017 har 20 personer fra Sparekassen Sjælland været igennem MERE TIDs udviklingsforløb for at optimere styringen af deres tid, energi og opmærksomhed og deres muligheder for at vinde på jobbet og lykkes i livet. Deltagerne var ledere, rådgivere og specialister.

På spørgsmålet om udviklingsforløbet levede op til deres forventninger ser besvarelserne sådan ud:

Slet ikke

Ikke helt

Det levede op til
mine forventninger

I høj grad

Det oversteg mine
forventninger

0%

0%

46%

47%

7%

Deltagerne supplerer deres udbytte med disse kommentarer:

 • “Jeg havde ved opstarten af kurset forventninger om, at få værktøjer til at lette min arbejdsmæssige hverdag – men efter endt forløb har jeg fået indblik i både optimeringer på jobbet – men også i privatlivet.”
 • “Mit udbytte af kurset er, at jeg har fået en hverdag både arbejdsmæssigt og privat, som er meget mere i balance end tidligere. Jeg har fået indblik i, hvordan jeg kan påvirke mine indsatser ved ændring af få ting og tiltag. Jeg er blevet meget mere bevidst omkring min egen holdning/motivation for at lykkedes.”
 • “Jeg føler, at jeg kan bruge det i hverdagen, modsat så mange andre kurser, og bedst af alt så er det i min bevidsthed her efter kursets afslutning. Ikke alt lykkes, men det har vi jo også lært at tackle 🙂 .”
 • “Jeg fik nogle håndgribelige værktøjer til at bruge i hverdagen, og jeg fik stor indsigt i betydningen af at have en god tidsstyrring og arbejde fokuseret med tingene.”
 • “Jeg er blevet meget mere bevist om, hvad jeg bruger tid på og hvordan. Jeg synes også, at jeg er blevet bedre til at sige fra. Jeg har fået nogle rigtige gode redskaber til at bevare overblikket i min indbakke. Det har hjulpet mig meget. Jeg har fået viden om, hvor vigtigt det er at bruge 5 min på at skabe overblik, også selvom der er travlt.”
 • “Det har åbnet mine øjne for, at der er andre systemer og redskaber, som kan bruges til at få lavet mine ting på, end dem jeg bare har gjort i mange år…”

I hvor høj grad har udviklingsforløbet hjulpet dig med at gøre op med den fortravlede hverdag?

På spørgsmålet svarer 73% af deltagerne, at de i høj grad eller meget høj grad nu har viden om, hvordan de kan gøre op med den fortravlede hverdag, og at de nu også har praktiske værktøjer til gøre op med den.

De svarer alle, at de nu i nogen grad (80%), i høj grad (13%) og i meget høj grad (7%) har et personligt system (mindset/vaner/rutiner), som hjælper dem med gøre op med den fortravlede hverdag.

47% har i nogen grad, 20% har i høj grad og 27% har i meget høj grad endvidere løbende fokus på at optimere deres arbejdsmåde/system/vaner, hvilket er forudsætningen for fortsat udvikling.

Hvad har gjort størst forskel hos dig ift. at gøre op med den fortravlede hverdag?

Deltagerne siger bl.a:

 • “Systemer, der giver mig overblik. Bevisheden om prioritering.”
 • “Den største forskel er, at jeg har fået så meget overblik over mine opgaver, så jeg ikke får dårlige samvittighed, ondt i maven over det, som ikke er nået m.v.”
 • “At få nogle systemer som jeg kan bruge i hverdagen til at styre mit arbejde. Samt en viden om hvad der er godt og dårligt for at få det til at fungere, både på og uden for arbejdet. “
 • “Bevidstheden om at passe på sig selv i dagligdagen. At få søvn, motion og prioriteterne i orden.”
 • “Bevidstheden om ro og fokus.”
 • “At stoppe op og reflektere samt en bedre arbejdsstruktur.”
 • “Indsigt I hvad det betyder for min effektivitet, at jeg styrer min tid aktivt, at jeg prioriterer og siger fra.”
 • “Helt sikkert den daglige planlægning og fokus på kost, motion og søvn.”

I hvor høj grad har udviklingsforløbet gjort, at du har fået større overskud, overblik, fokus og ro i dit arbejde?

 • Deltagerne svarer, at de nu i nogen grad (67%), i høj grad (20%) og i meget høj grad (7%) har mere overskud dagen igennem
 • De svarer også, at de nu i nogen grad (60%), i høj grad (33%) og i meget høj grad (7%) har fået et bedre overblik over deres arbejde
 • 80% af deltagerne svarer, at de nu i nogen grad har mere ro i deres arbejdsliv. 20% svarer i høj grad eller meget høj grad.
 • På spørgsmålet om deltagerne nu er blevet bedre til at holde fokus på en ting af gangen, svarer 33% i høj grad og 7% i meget høj grad. 53% svarer i nogen grad.

Samarbejdet

Deltagerne vurderer samarbejdet med MERE TID som professionelt (53%) eller meget professionelt (47%). På spørgsmålet om deltagerne vil anbefale udviklingsforløbet til andre, svarer 94% deltagerne, at det vil de gøre.

Deltagerne supplerer samarbejdet med disse kommentarer:

 • “Du går 110% op i dit arbejde, hvilket også smitter af på den måde, du underviser på. Jeg er ikke i tvivl om at du brænder for dit arbejde.”
 • “Jeg syntes, der er styr på det fra ende til anden, og man får mere med en man forestiller sig hver gang, da kurset og Thomas også er igennem en lang proces og udvikling. Så alt føles gennemtænkt og up to date med nyeste viden/erfaringer .”
 • “Afslappet men stadig professionel.”
 • “Har været styr på det hele og et behageligt samarbejdsklima. Det er vigtigt at føle sig tryg, for at kunne åbne op og få de lidt sværere ting på dagsordenen.”
 • “Thomas var altid meget klar og motiverende at lytte til – havde gode inputs og værktøjer.”

© MERE TID – Fordi du kun kan bruge tiden én gang

Læs mere

Sparekassen Sjælland – Viljestyrke-forløbet 2017

Fra maj til oktober 2017 har 20 personer fra Sparekassen Sjælland været igennem MERE TIDs udviklingsforløb Viljestyrke-forløbet med det formål at blive en bedre ven for sit fremtidige jeg. Deltagerne var ledere, HR konsulenter, rådgivere og specialister.

En opsamling på deltagernes viljestyrkeudfordringer inden opstart af udviklingsforløbet så sådan ud:

 • Holde fast i aftalerne med mig selv og sige fra
 • Minimere usunde spisevaner
 • Fastholde fokus på mine mål
 • Min optimistiske planlægning
 • Energi efter arbejde til at nå det jeg gerne vil
 • Energistyring dagen igennem
 • Styre overspringshandlinger

Beskriv dit udbytte af Viljestyrke-forløbet

Her er et udpluk af kommentarer fra deltagerne på spørgsmålet om, hvad de har fået ud af Viljestyrke-forløbet.

 • Forløbet har givet mig indblik i vigtigheden i hele tiden at holde fokus på gode vaner. Både når det gælder privatlivet og arbejdslivet. Der er mange huller at falde i, men jeg har fået nogle værktøjer at arbejde med
 • Fastholdt og øget fokus på de værktøjer jeg ved hjælper mig til at gøre, det jeg vil, fremfor at udskyde større opgaver til sidste øjeblik
 • Mere opmærksom på hvorledes det at være struktureret giver overskud i hverdagen
 • Ro, balance og selvindsigt
 • Jeg har fået mere styr på mig selv, og ser mig selv med andre øjne nu
 • Jeg har taget til mig, at hvis noget skal ændres, så skal jeg starte med mig selv
 • Jeg bliver ikke lige så nemt stresset som før forløbet
 • Jeg er blevet bevidst om, at hver gang jeg laver overspringshandlinger, hindrer det mig i at opnå, det jeg gerne vil
 • Bevidsthed omkring værktøjer. Valg af strategier. Valg af EEN vej, jeg vil gå, hvor jeg ikke forvirres af alle de enormt mange teorier, der er derude. Dette giver mening, ro og resultater

Styrkelse af din selvkontrol og bevidsthed

Deltagerne bliver også spurgt i hvor høj grad har viljestyrkeforløbet styrket deres selvkontrol og bevidsthed, så de har de bedst mulige forudsætninger for at gøre op med den fortravlede hverdag?

Her svarer 41%, at de i høj grad har styrket deres selvkontrol og bevidsthed, og 59% svarer, at det har de i meget høj grad.

Har du fået værktøjer til at håndtere og lykkes med dine viljestyrkeudfordringer?

På spørgsmålet om i hvor høj grad deltagerne nu har fået værktøjer til, hvordan de kan håndtere og lykkes med dine viljestyrkeudfordringer svarer 18%, at det har de i nogen grad og 82% svarer, at det har de i høj grad.

Har Viljestyrke-forløbet indfriet dine forventninger?

Deltagerne svar på spørgsmålet om deres forventninger til forløbet er indfriet er:  At 29% i nogen grad har fået indfriet deres forventninger, 53%  har i høj grad og 18% har i meget høj grad.

Samarbejdet med MERE TID

Deltagerne er rigtig godt tilfredse med samarbejdet med MERE TID. Dette kan bl.a. ses, i at 47% af deltagerne oplever samarbejdet med MERE TID som professionelt og 53% svarer meget professionelt.

Deltagerne supplerer bl.a. med følgende kommentarer:

 • Godt forberedt og værdigivende
 • Rigtigt godt med en instruktør der selv lever efter sin overbevisning. Det kan ikke undgå at smitte af. Rigtig god forståelse hos instruktør for at alle ikke lever som han gør. Det virker
 • God sammenhæng mellem teori og hvad den viden så kan bruges til – samt praktiske forslag til integrering i dagligdagen
 • Stor vilje til at hjælpe
 • To the point, on time with a great and open human touch
 • Meget forberedt konsulent – godt debat miljø
 • Jeg har været rigtig glad for det totale forløb og har fået meget ud af det. Der er sket vedvarende ændringer i mit liv

© MERE TID – Fordi du kun kan bruge tiden én gang

Læs mere

Sparekassen Sjælland 2016 – Hold 3

Fra august 2016 til februar 2017 har 10 personer fra Sparekassen Sjælland været igennem MERE TIDs udviklingsforløb for at optimere styringen af deres tid, energi og opmærksomhed og deres muligheder for at vinde på jobbet og lykkes i livet. Deltagerne var ledere, rådgivere og specialister.

På spørgsmålet om udviklingsforløbet levede op til deres forventninger ser besvarelserne sådan ud:

Slet ikke

Ikke helt

Det levede op til
mine forventninger

I høj grad

Det oversteg mine
forventninger

0%

0%

22%

22%

56%

På spørgsmålet om deltagerne har mere overskud dagen igennem svarer 56%, at det har de i høj grad eller meget høj grad. 44% svarer i nogen grad.

I forhold til om de har fået bedre overblik over deres arbejde svarer 67%, at det har det i høj grad eller meget høj grad. 33% svarer i nogen grad.

Når deltagerne bliver spurgt til, om udviklingsforløbet har givet dem mere ro i arbejdslivet svarer 56%, at det har det i høj grad eller meget høj grad. 44% svarer i nogen grad.

Sidst svarer deltagerne, når de spørges til, om de er blevet bedre til at holde fokus på en ting af gangen, at 89% er det i høj grad eller meget høj grad. 11% svarer i nogen grad.

Ingen deltagere svarer på nogen af de 4 spørgsmål, at de i ringe grad eller slet ikke har forbedret deres overskud, overblik, ro og fokus.

Evaluering med HR Direktør Bettina Krohn

Samarbejdet

De vurderer samarbejdet med MERE TID som professionelt (67%) eller meget professionelt (33%) og kommer bl.a. med følgende kommentarer:

 • “God dialog – høj indsigt i emnerne – værktøjer og pointer der virker – god balance mellem teori og praktik.”
 • “Thomas er engageret og brænder for at hjælpe én videre.”
 • “Du har så stor indsigt i mange ting, og du deler gerne det hele med os kursister.”

På spørgsmålet om deltagerne vil anbefale udviklingsforløbet til andre, svarer alle deltagerne, at det vil de gøre.

Udpluk af kommentarer

Her er endvidere nogle af deltagernes kommentarer om udviklingsforløbet:

 • Erik Preuthun, souschef: “Fokuseringen på det fysiske og mentale fremfor alene det systematiske var en positiv overraskelse. Min arbejdstid er nu blevet kortere og jeg når mere. Jeg har bedre overblik og er blevet bedre til at skabe ro omkring og “i” mig.”
 • Mette Blüitgen, specialist: “Har fået meget bedre søvn og derved mere energi. Har fået fokus på f.eks. at få lavet nogle af alle de små ting, som ubevidst fylder, selv om man ikke tænker over det. Er blevet mere bevidst om at holde små pauser mv.”
 • Hanne Hagelund, specialist: “Troede jeg havde struktur og overblik. Men det kunne forbedres. Oprydning i dokumenter, oprydning i mails gjorde en stor forskel. Fokus på søvnvaner – har også gjort en stor forskel. Forløbet har været fantastisk.”
 • Dorte Petersen, rådgiver: “Kurset var langt mere grundigt end jeg i første omgang havde forståelse af. Dejligt med et forløb inkl. opfølgning og tid til implementering af nye vaner.”
 • Heidi Bacher Jensen, filialdirektør: “Super godt forløb – tilpas længde og tid mellem seancerne. Mine forventninger til forløbet var at få nogle redskaber til at få bedre overblik og blive mere effektiv – det har jeg bestemt fået! Seancerne i starten af forløbet omkring energi havde jeg ikke forventet, og det var bestemt “det ekstra” på forløbet, som jeg havde stor udbytte af.”

© MERE TID – Fordi du kun kan bruge tiden én gang

Læs mere

Sparekassen Sjælland 2016 – Hold 1, 2 og ambassadører

Fra april til december 2016 har 19 personer fra Sparekassen Sjælland været igennem MERE TIDs udviklingsforløbfor at optimere styringen af deres tid, energi og opmærksomhed og deres muligheder for at vinde på jobbet og lykkes i livet. Deltagerne var ledere, HR konsulenter, rådgivere og specialister.

På spørgsmålet om udviklingsforløbet levede op til deres forventninger ser besvarelserne sådan ud:

Slet ikke

Ikke helt

Det levede op til
mine forventninger

I høj grad

Det oversteg mine
forventninger

0%

0%

5%

53%

42%

Når deltagerne bliver spurgt til, om udviklingsforløbet har givet dem mere ro i arbejdslivet svarer 58%, at det har det i høj grad eller meget høj grad. 42% svarer i nogen grad.

I forhold til om de har fået bedre overblik over deres arbejde svarer 69%, at det har det i høj grad eller meget høj grad. 31% svarer i nogen grad.

På spørgsmålet om deltagerne har mere overskud dagen igennem svarer 47%, at det har de i høj grad eller meget høj grad. 53% svarer i nogen grad.

Sidst svarer deltagerne, når de spørges til, om de er blevet bedre til at holde fokus på en ting af gangen, at 48% er det i høj grad eller meget høj grad. 52% svarer i nogen grad.

Ingen deltagere svarer på nogen af de 4 spørgsmål, at de i ringe grad eller slet ikke har forbedret deres overskud, overblik, ro og fokus.

Evaluering med HR Direktør Bettina Krohn

Samarbejdet

De vurderer samarbejdet med MERE TID som professionelt (32%) eller meget professionelt (68%) og kommer bl.a. med følgende kommentarer:

 • “God individuel uddannelse, der tager udgangspunkt i den enkeltes udvikling. Derudover et forløb over tid, så der kan følge op på kursistens udvikling“
 • “Thomas Munksgaard evner at lære lige nøjagtig dig at kende og dermed forsøge at få netop dig til at se “den gyldne tråd”, for at få overblik og mere energi og dermed få afklaret, hvor der skal sættes ind. Hans konstante søgen efter mere viden ved at læse og studere mere viden på områderne og også teste sig selv, giver en stor motivation.”
 • “Det er godt med en instruktør der praktiserer egne ideer, også selvom der er ekstremt. Men samtidigt ikke kræver det samme af os. Det gør det spiseligt, at selv små ændringer er ok.”
 • “MERE TID udviser en oprigtig og interesse for at gøre noget for hver og en, der deltager i forløbet. Og jeg tror næsten ikke, at der har været en eneste gang, hvor vi ikke har fået ny spændende inspiration til metoder og værktøjer, som lige er kommet ekstra til. Hele tiden udforsker MERE TID området og videreformidler til os heldige deltagere.”
 • “God opfølgning og påmindelser med blogs. Det giver ny energi hver gang der kommer en ny mail, da man tænker tilbage på alle de ting, man skal prøve at holde sig op på.”

På spørgsmålet om deltagerne vil anbefale udviklingsforløbet til andre, svarer alle deltagerne, at det vil de gøre.

Udpluk af kommentarer

Her er endvidere nogle af deltagernes kommentarer om udviklingsforløbet:

 • Randi Truelsen, specialist: “Jeg forventede en masse nye redskaber til “opgavestyring”, men i stedet fik jeg en øjenåbner og så, hvor lidt jeg skal ændre mig som person for at styre min hverdag.”. “Jeg fik styr på min hverdag, og jeg har fået bevidsthed om, hvordan jeg skal gøre, når kaos kommer over mig, og der kommer flere opgaver ind, end jeg kan nå at lave. Det har givet ro og overskud til at overskue hele dagligdagen med arbejde og familie. Og til at få tingene gjort, også de lidt mere uoverskuelige ting.”
 • Flemming Nyby Andersen, Souschef: “Forløbet gik mere i dybden med ens personlige/arbejdsmæssige vaner og forsøger mere at ændre disse, end at sælge et smart system. Godt med et forløb over flere sessioner og en længere periode.”. “Mit største udbytte er et større overblik, og jeg er bedre til at følge op og prioritere, når jeg er bagud samt planlægge den kommende periode bedre.”
 • Helle Bjørnøe, Rådgiver: “Havde ret høje forventninger om at få en mere overskuelig hverdag. Det er lykkedes, så derfor oversteg det ikke mine forventninger, men levede i høj grad op til dem”. “Jeg har opnået størst forskel på det arbejdsmæssige overskud. Overblikket i kalenderen, hvor jeg er blevet rigtig god til at planlægge. Kun udefra kommende tidskrav, kan rykke det, men jeg formår hurtigt at få omorganiseret kalenderen. Endvidere fokus på søvn og søvnkvalitet.”
 • Niels Vittrup Jensen, rådgiver: “Jeg havde en forventning om at kursusforløbet ville give mig nogle værktøjer til at optimere mit arbejde. Jeg syntes i høj grad at arbejdet med kalenderstruktur og opgaveliste har hjulpet mig med dette. Endvidere er jeg blevet opmærksom på, at jeg skal arbejde med mit energi niveau og mit fokus for at arbejde mest effektivt.”
 • Martin Petersen, IT konsulent: “Jeg har fået nogle virkelig gode værktøjer til at styre mine hverdag, men det der har gjort det største indtryk og indvirkning på min dag, er de tanker og den bevidsthed jeg har fået omkring når jeg falder tilbage til de gamle vaner.”
 • Dorte Petersen, rådgiver: “Det er første gang jeg har deltaget i et kursus der i den grad har fokus på sammenhæng mellem privat- og arbejdsliv.”
 • Dorthe Jensen, konsulent: “Mange gode arbejdsrelaterede små tips og tricks, der har en større effekt på min energi, overblik og overskud end jeg umiddelbart havde forudset. På det personlige plan er det helt vildt, hvor meget man kan lade sig “lokke” af et “armbånd.” 

© MERE TID – Fordi du kun kan bruge tiden én gang

Læs mere

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Dataloven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er nødvendige for at sikre funktionen på hjemmesiden. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke. Dette websted bruger forskellige typer af cookies fra Google analytics. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter, betragtes dette som din accept.

Luk